P / AI

Prompt

"A picture of a heart puzzle combined by pieces: 1. „съдба и прокоба“ 2. „всекидневния ми живот“ 3. Музиката е от сутрин до вечер“ 4. „Изключително формиращо“ 5. „Музиката е едно изразно средство на първо място” "

Remake